جستجو در نوشته های انتشارات گیلنا

نمونه تدریس ریاضی یازدهم امیر مسعودی

نمونه تدریس ریاضی یازدهم

فهرست مطالب

نمونه تدریس ریاضی یازدهم امیر مسعودی، برای تمامی فصول را می توانید در این صفحه مشاهده کنید.

فصل اول قسمت اول: هندسه تحلیلی

آموزش هندسه تحلیلی

عنوان فصلتعداد حلقهزمان تدریسشیوه تدریسجزوهقیمت (تومان)
هندسه تحلیلی ( تجربی )۵۱۰ ساعتآموزشندارد۱۲۵

روش تست هندسه تحلیلی

عنوان فصلتعداد حلقهزمان تدریسشیوه تدریسجزوهقیمت (تومان)
هندسه تحلیلی ( تجربی )۳۶ ساعتروش تست زنیدارد۷۵

فصل اول قسمت دوم: معادله

آموزش و روش تست زنی معادله

عنوان فصلتعداد حلقهزمان تدریسشیوه تدریسجزوهقیمت (تومان)
معادله۷۱۴ ساعتآموزش و روش تست زنیدارد۲۱۵

فصل دوم: هندسه

آموزش و روش تست زنی هندسه

عنوان فصلتعداد حلقهزمان تدریسشیوه تدریسجزوهقیمت (تومان)
هندسه۶۹ ساعتروش تست زنیدارد۲۰۰

فصل سوم: تابع

آموزش جامع تابع

عنوان فصلتعداد حلقهزمان تدریسشیوه تدریسجزوهقیمت (تومان)
تابع۷۱۴ ساعتآموزشدارد۷۰

فصل چهارم: مثلثات

روش تست زنی مثلثات

عنوان فصلتعداد حلقهزمان تدریسشیوه تدریسجزوهقیمت (تومان)
مثلثات۶۱۰ ساعتروش تست زنیدارد۱۶۵

فصل پنجم: توابع نمایی و لگاریتم

آموزش و روش تست زنی توابع نمایی و لگاریتم

عنوان فصلتعداد حلقهزمان تدریسشیوه تدریسجزوهقیمت (تومان)
توابع لگاریتمی۸۱۶ ساعتآموزش و روش تست زنیدارد۲۰۰

فصل ششم: حد و پیوستگی

آموزش و روش تست حد و پیوستگی

عنوان فصلتعداد حلقهزمان تدریسشیوه تدریسجزوهقیمت (تومان)
حد و پیوستگی۵۱۰ ساعتآموزش و روش تست زنیدارد۱۳۵

فصل هفتم: احتمال

آموزش و روش تست زنی احتمال

عنوان فصلتعداد حلقهزمان تدریسشیوه تدریسجزوهقیمت (تومان)
احتمال۲۴ ساعتآموزش و روش تست زنیدارد۶۰

رتباط با ما

جهت برقراری ارتباط با مشاورین ما با شماره های زیر ارتباط برقرار کنید.

۰۲۱۵۵۷۵۶۵۰۰

۰۹۱۲۱۹۰۴۶۹۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.