جستجو در نوشته های انتشارات گیلنا

نمونه تدریس ریاضی دهم امیر مسعودی

نمونه تدریس ریاضی دهم

فهرست مطالب

نمونه تدریس ریاضی دهم امیر مسعودی را می توانید در این صفحه مشاهده کنید.

ریاضی پایه دهم تجربی و ریاضی دارای ۷ فصل می باشد که تمامی فصول توسط استاد امیر مسعودی تدریس شده است.

سر فصل های کتاب ریاضی دهم تجربی و ریاضی

شماره فصلنام فصل
اولالگو، دنباله و مجموعه
دوممثلثات
سومتوان های گویا و عبارت جبری
چهارممعادله و نامعادله
پنجمتابع
ششمشمارش بدون شمردن
هفتمآمار و احتمال

فصل اول قسمت اول ( الگو دنباله )

آموزش و روش تست زنی الگو و دنباله

توضیحات محصول

عنوان فصلتعداد حلقهساعت تدریسشیوه تدریسجزوهقیمت (تومان)
الگو و دنباله۴۸ ساعتآموزش و روش تستدارد۱۰۰

فصل اول قسمت دوم ( مجموعه )

آموزش و روش تست زنی مجموعه

توضیحات محصول

عنوان فصلتعداد حلقهساعت تدریسشیوه تدریسجزوهقیمت (تومان)
مجموعه۴۸ ساعتآموزش و روش تستدارد۱۰۰

فصل دوم ( مثلثات )

آموزش و روش تست زنی مثلثات

توضیحات محصول

عنوان فصلتعداد حلقهساعت تدریسشیوه تدریسجزوهقیمت (تومان)
مثلثات۵۱۰ ساعتآموزش و روش تستدارد۱۲۵

فصل چهارم قسمت اول ( معادله )

آموزش و روش تست زنی معادله

توضیحات محصول

عنوان فصلتعداد حلقهساعت تدریسشیوه تدریسجزوهقیمت (تومان)
معادله۵۱۰ ساعتآموزش و روش تستدارد۱۵۰

فصل چهارم قسمت دوم ( نامعادله )

توضیحات محصول

عنوان فصلتعداد حلقهساعت تدریسشیوه تدریسجزوهقیمت (تومان)
نامعادله۴۸ ساعتآموزش و روش تستدارد۱۲۵

فصل پنجم ( تابع )

آموزش و روش تست تابع دهم

توضیحات محصول

عنوان فصلتعداد حلقهساعت تدریسشیوه تدریسجزوهقیمت (تومان)
تابع۵۱۰ ساعتآموزش و روش تستدارد۱۲۵

فصل ششم ( شمارش بدون شمردن )

آموزش و روش تست شمارش بدون شمردن

توضیحات محصول

عنوان فصلتعداد حلقهساعت تدریسشیوه تدریسجزوهقیمت (تومان)
شمارش بدون شمردن۳۶ ساعتآموزش و روش تستدارد۷۵

فصل هفتم ( آمار و احتمال )

آموزش جامع آمار و احتمال دهم

ارتباط با ما

جهت برقراری ارتباط با مشاورین ما و دریافت محصولات با شماره های زیر ارتباط برقرار کنید.

۰۲۱۵۵۷۵۶۵۰۰

۰۹۱۲۱۹۰۴۶۹۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.