جستجو در نوشته های انتشارات گیلنا

زمان پاسخگویی به سوالات کنکور ۱۴۰۱

زمان پاسخگویی به سوالات کنکور 1401

فهرست مطالب

زمان پاسخگویی به سوالات کنکور ۱۴۰۱

سازمان سنجش برای پاسخگویی به سوالات کنکور سراسری زمان خاصی برای دانش آموزان در نظر گرفته است.

زمان پاسخگویی به سوالات برای هر درس با توجه به اهمیت درس، ضریب دروس، تعداد سوالات در کنکور سراسری و میزان سختی دروس می باشد.

آزمون سراسری در ۵ گروه آزمایشی ریاضی، تجربی، انسانی، هنر و زبان برگزار می شود.

زمان پاسخگویی به سوالات عمومی کنکور۱۴۰۱

در کنکور سراسری ابتدا دفترچه ای با عنوان دفترچه شماره یک در اختیار داوطلبان قرار می گیرد.

این دفترچه شامل سوالات دروس ادبیات، عربی، دین و زندگی و زبان انگلیسی می باشد.

سهم سوالات در این دفترچه برای هر یک از دروس ۲۵ تست می باشد.

تعداد سوالات در این دفترچه ۱۰۰ سوال و مجموعا ۷۵ دقیقه زمان برای پاسخگویی به آن ها وجود دارد.

ردیفعنوان درستعداد سوالاز سوالتا سوالمدت زمان پاسخگویی بر اساس دقیقهمیانگین زمان برای پاسخ برای هر سوال به ثانیه
۱زبان و ادبیات فارسی۲۵۱۲۵۱۸ دقیقه۴۲ ثانیه
۲عربی۲۵۲۶۵۰۲۰ دقیقه۴۸ ثانیه
۳دین و زندگی۲۵۵۱۷۵۱۷ دقیقه۴۲ ثانیه
۴زبان انگلیسی۲۵۷۶۱۰۰۲۰ دقیقه۴۸ ثانیه

زمان پاسخگویی به سوالات اختصاصی کنکور تجربی ۱۴۰۱

کنکور تجربی دارای ۵ درس اختصاصی زمین شناسی، ریاضی، زیست شناسی، فیزیک و شیمی می باشد.

تعداد کل سوالات در این دفترچه ۱۷۰ و زمان پاسخگویی به آن ها ۱۷۵ دقیقه می باشد.

ردیفعنوان درستعداد سوالاز سوالتا سوالمدت زمان پاسخگویی بر اساس دقیقهمیانگین زمان برای پاسخ برای هر سوال به ثانیه
۱زمین شناسی۲۵۱۰۱۱۲۵۲۰ دقیقه۴۸ ثانیه
۲ریاضی۳۰۱۲۶۱۵۵۴۷ دقیقه۹۶ ثانیه
۳زیست شناسی۵۰۱۵۶۲۰۵۳۶ دقیقه۴۲ ثانیه
۴فیزیک۳۰۲۰۶۲۳۵۳۷ دقیقه۷۲ ثانیه
۵شیمی۳۵۲۳۶۲۷۰۳۵ دقیقه۶۰ ثانیه
۶بهیاری۵۰۲۷۱۳۲۰۳۰ دقیقه۳۶ ثانیه

زمان پاسخگویی به سوالات اختصاصی کنکور ریاضی ۱۴۰۱

کنکور ریاضی دارای ۳ درس اختصاصی ریاضی، فیزیک و شیمی می باشد.

تعداد کل سوالات در این دفترچه ۱۳۵ و زمان پاسخگویی به آن ها ۱۷۵ دقیقه می باشد.

ردیفعنوان درستعداد سوالاز سوالتا سوالمدت زمان پاسخگویی بر اساس دقیقهمیانگین زمان برای پاسخ برای هر سوال به ثانیه
۱ریاضیات۵۵۱۰۱۱۵۵۸۵ دقیقه۹۰ ثانیه
۲فیزیک۴۵۱۵۶۲۰۰۵۵ دقیقه۷۲ ثانیه
۳شیمی۳۵۲۰۱۲۳۵۳۵ دقیقه۶۰ ثانیه

زمان پاسخگویی به سوالات اختصاصی کنکور انسانی ۱۴۰۱

کنکور انسانی دارای ۹ درس اختصاصی می باشد.

این دفترچه شامل ۱۸۰ سوال و زمان پاسخگویی به آن ها ۱۶۵ دقیقه می باشد.

ردیفعنوان درستعداد سوالاز سوالتا سوالمدت زمان پاسخگویی بر اساس دقیقهمیانگین زمان برای پاسخ برای هر سوال به ثانیه
۱ریاضی۲۰۱۰۱۱۲۰۲۵ دقیقه۷۲ ثانیه
۲اقتصاد۱۵۱۲۱۱۳۵۱۰ دقیقه۳۶ ثانیه
۳ادبیات اختصاصی۳۰۱۳۶۱۶۵۳۰ دقیقه۶۰ ثانیه
۴عربی اختصاصی۲۰۱۶۶۱۸۵۲۰ دقیقه۶۰ ثانیه
۵تاریخ و جغرافیا۳۰۱۸۶۲۱۵۲۵ دقیقه۴۸ ثانیه
۶علوم اجتماعی۲۰۲۱۶۲۳۵۱۵ دقیقه۴۲ ثانیه
۷فلسفه و منطق۲۵۲۳۶۲۶۰۲۵ دقیقه۶۰ ثانیه
۸روانشناسی۲۰۲۶۱۲۸۰۱۵ دقیقه۴۲ ثانیه
۹اصول عقاید و فقه۲۰۲۸۱۳۰۰۲۰ دقیقه۶۰ ثانیه

زمان پاسخگویی به سوالات اختصاصی کنکور هنر ۱۴۰۱

دفترچه تخصصی کنکور هنر شامل ۷ درس درک عمومی هنر، درک عمومی ریاضی – فیزیک، ترسیم فنی، خلاقیت تصویری و تجسمی، خلاقیت نمایشی، خلاقیت موسیقی، خواص مواد می باشد.

این دفترچه شامل ۱۶۰ سوال می باشد که مدت زمان پاسخگویی به این سوالات ۱۶۵ دقیقه می باشد.

ردیفعنوان درستعداد سوالاتاز شمارهتا شمارهمدت زمان پاسخگویی بر اساس دقیقهمیانگین زمان برای پاسخ برای هر سوال به ثانیه
۱درک عمومی هنر۳۰۱۰۱۱۳۰۲۵۵۰
۲درک عمومی ریاضی- فیزیک۳۰۱۳۱۱۶۰۴۰۸۰
۳ترسیم فنی۲۰۱۶۱۱۸۰۲۶۷۸
۴خلاقیت تصویری و تجسمی۲۰۱۸۱۲۰۰۲۴۷۲
۵خلاقیت نمایشی۲۰۲۰۱۲۲۰۱۳۳۹
۶خلاقیت موسیقی۲۰۲۲۱۲۴۰۲۰۶۰
۷خواص مواد۲۰۲۴۱۲۶۰۱۷۵۱

زمان پاسخگویی به سوالات اختصاصی کنکور زبان ۱۴۰۱

دفترچه اختصاصی این گروه آزمایشی شامل یک درس زبان تخصصی می باشد.

تعداد سوالات این دفترچه شامل ۷۰ سوال می باشد که داوطلبان در مدت ۱۰۵ دقیقه می توانند به آن ها پاسخ دهند.

ردیفعنوان درستعداد سوالاتاز شمارهتا شمارهمدت زمان پاسخگویی بر اساس دقیقهمیانگین زمان برای پاسخ برای هر سوال به ثانیه
۱زبان تخصصی۷۰۱۰۱۱۷۰۱۰۵ دقیقه۹۰

اهمیت مدیریت زمان در کنکور

اهمیت مدیریت زمان در کنکور

یکی از فاکتور های لازم برای کسب موفقیت در کنکور سراسری، مدیریت زمان می باشد.

داوطلبان می توانند با رعایت تکنیک هایی مانند ضربدر و منها، زمان های نقصانی و … زمان را در جلسه آزمون مدیریت کنند و زمان کافی برای سوالات شک دار و مرور آن ها داشته باشند.

مدیریت زمان از جمله مهم ترین کار هایی است که هر داوطلب کنکور سراسری باید در طول سال و در جلسه آزمون های آزمایشی آن را تمرین کند و در نهایت در جلسه آزمون سراسری زمان را به خوبی مدیریت کنند تا سوالی نباشد که در اثر کمبود وقت، موفق به پاسخگویی آن نشده باشد.

یکی از فرق های اصلی کنکور با امتحانات تشریحی مدارس، زمان محدود پاسخگویی به سوالات کنکور می باشد.

ممکن است هر سال تعدادی از دانش آموزان موفق به کسب معدل ۲۰ شده باشند اما تعداد کمی از آن ها به مدیریت زمان اشراف داشته باشند و موفق به کسب رتبه های تک رقمی و یا دو رقمی شده باشند.

اهمیت مدیریت زمان در تست زنی به چه صورت است؟

برای مطالعه دقیق اهمیت مدیریت زمان در تست زنی به متن مقاله مراجعه کنید.

مدت زمان پاسخگویی به سوالات اقتصاد کنکور انسانی به چه صورت است؟

مدت زمان پاسخگویی به سوالات اقتصاد ۱۰ دقیقه می باشد. یعنی برای هر سوال ۳۶ ثانیه فرصت پاسخگویی وجود دارد.

مدت زمان پاسخگویی به سوالات زیست شناسی در کنکور تجربی چند دقیقه است؟

برای پاسخگویی به سوالات زیست شناسی ۳۶ دقیقه فرصت وجود دارد.

ارتباط با ما

جهت برقراری ارتباط با مشاورین مجرب انتشارات گیلنا و دریافت راهکار هایی در خصوص مدیریت زمان در جلسه کنکور، با شماره های زیر ارتباط برقرار کنید.

۰۲۱۵۵۷۵۶۵۰۰

۰۹۱۲۱۹۰۴۶۹۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.