جستجو در نوشته های انتشارات گیلنا

دی وی دی های یازدهم ریاضی انتشارات گیلنا

دی وی دی های یازدهم ریاضی

فهرست مطالب

دی وی دی های یازدهم ریاضی انتشارات گیلنا – قیمت دی وی دی های یازدهم ریاضی انتشارات گیلنا

حسابان کنکورآسان است امیر مسعودی

عنوانمدرسقیمتویدیو
روش تست تابع حسابانمهندس امیر مسعودی۹۰ ویدیو
آموزش تابع،معادله وسهمیمهندس شاهانی۱۶۰
معادله حسابانمهندس امیر مسعودی۸۰ ویدیو
تابع جامع حسابانمهندس امیر مسعودی۹۰ ویدیو
روش تست تابع حسابانمهندس امیر مسعودی۹۰ ویدیو
آموزش مثلثات حسابانمهندس امیر مسعودی۸۰
آموزش هندسه تحلیلیمهندس امیر مسعودی۶۵ یدیو
روش تست هندسه تحلیلیمهندس امیر مسعودی۴۵ ویدیو
لگاریتممهندس امیر مسعودی۱۱۵ ویدیو
هندسهمهندس علیشاه۷۰
آموزش جامع احتمال کنکورمهندس امیر مسعودی۱۱۵ ویدیو
روش تست احتمالمهندس امیر مسعودی۱۱۵ ویدیو
آموزش حد و پیوستگیشاهانی۱۳۵
قدر مطلق و جز صحیحمهندس امیر مسعودی۶۰ ویدیو

فیزیک انتشارات گیلنا امیر مسعودی

عنوانمدرسقیمتویدیو
الکتریسیته ساکنمهندس امیر مسعودی۲۲۰ ویدیو
روش تست الکتریسیته ساکنمهندس امیر مسعودی۷۵ ویدیو
روش تست خازنمهندس امیر مسعودی۵۵ ویدیو
آموزش جریان ومدارمهندس امیر مسعودی۱۲۰ ویدیو
روش تست جریان ومدارمهندس امیر مسعودی۱۳۰ ویدیو
آموزش مغناطیسمهندس امیر مسعودی۹۰ ویدیو
روش تست مغناطیسمهندس امیر مسعودی۱۳۰ ویدیو
روش تست القامهندس امیر مسعودی۱۱۵ ویدیو

شیمی عارف ربیعیان در انتشارات گیلنا

عنوانمدرسقیمتویدیو
قدر هدایای زمینی را بدانیممهندس عارف ربیعیان۷۵
در پی غذای سالممهندس عارف ربیعیان۱۰۵
پوشاک نیازی پایان ناپذیرمهندس عارف ربیعیان۷۵
روشهای تست زنی شیمی فصل اولمهندس عارف ربیعیان۲۱۰ویدیو
روشهای تست زنی شیمی فصل دوممهندس عارف ربیعیان۱۳۵ویدیو
روشهای تست زنی شیمی فصل سوممهندس عارف ربیعیان۷۵ویدیو
همایش دهم و یازدهممهندس عارف ربیعیان۲۸۰
محاسبات شیمیمهندس عارف ربیعیان۴۰ ویدیو

ادبیات حسین احمدی

عنوانمدرسقیمتویدیو
ادبیاتاستاد احمدی۱۵۰
نگارشاستاد احمدی۷۵
روش تست زنی ادبیاتاستاد احمدی۱۳۵ ویدیو
همایش ادبیاتاستاد احمدی۱۰۵
جمع‌بندی ادبیاتاستاد احمدی۹۰
خلاقیت در واژگان و املااستاد احمدی۸۰
آموزش جامع زبان فارسیاستاد احمدی۱۲۰
تاریخ ادبیاتاستاد احمدی۴۰
روش تست قرابت یازدهماستاد احمدی۷۵
خلاقیت زبان فارسیستارنژاد۴۰

زبان انتشارات گیلنا

عنوانمدرسقیمتویدیو
زبان درس اولمحبوبی۷۵
زبان درس دوممحبوبی۶۰
زبان درس سوممحبوبی۵۰
روش تست زنی زبانمحبوبی۱۵۰
آموزش جامع زبان انگلیسیدانش زاده۱۸۰
روش تست زنی زباندانش زاده۹۰
جمع بندی زبان یازدهمدانش زاده۱۰۰

عربی حسین احمدی

عنوانمدرسقیمتویدیو
عربی ۲ (آموزش کامل)استاد احمدی۱۰۵ ویدیو
خلاقیت در عربیاستاد احمدی۳۰ ویدیو
قواعد عربیاستاد احمدی۲۶۰ ویدیو

دین و زندگی حسین احمدی

عنوانمدرسقیمتویدیو
دین و زندگی درس ۱ تا ۱۲استاد احمدی۲۴۰
روش تست زنی دینیاستاد احمدی۲۰۰

دانش آموزان وداوطلبین رشته ریاضی جهت دریافت نمونه تدریس رایگان منابع انتشارات گیلنا می توانند به سایت انتشارات گیلنا و اوج یادگیری مراجعه کنند و جهت دریافت منابع یازدهم ریاضی با شماره ۰۹۱۲۱۹۰۴۶۹۰ ارتباط بگیرند .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.