جستجو در نوشته های انتشارات گیلنا

دی وی دی های دوازدهم ریاضی انتشارات گیلنا

دی وی دی های دوازدهم ریاضی

فهرست مطالب

دی وی دی های دوازدهم ریاضی انتشارات گیلنا – قیمت دی وی دی های دوازدهم ریاضی انتشارات گیلنا

حسابان امیر مسعودی

عنوانمدرسقیمت
آموزش جامع احتمال کنکور مهندس امیر مسعودی۱۱۵
روش تست تابع جامع مهندس امیر مسعودی۱۵۰
روش تست زنی احتمال مهندس امیر مسعودی۱۱۵
روش تست زنی تابع مهندس امیر مسعودی۶۰
روش تست مثلثات مهندس امیر مسعودی۵۰
روش تست مثلثات جامع مهندس امیر مسعودی۱۳۰
قدر مطلق و جز صحیحمهندس امیر مسعودی۶۰

فیزیک امیرمسعودی

عنوانمدرسقیمت
روشهای تست زنی حرکت شناسی مهندس امیر مسعودی۱۵۰
روش تست نوسان مهندس امیر مسعودی۱۱۵
روش تست زنی دینامیکمهندس امیر مسعودی۲۲۰
آموزش نوسان و امواج شاهانیمهندس شاهانی۱۴۰
روش تست موج نیمه دوم فصل سوممهندس امیر مسعودی۲۲۰

شیمی عارف ربیعیان

عنوانمدرسقیمت
آموزش فصل اول شیمیمهندس عارف ربیعیان۱۳۰
روش تست زنی شیمی فصل ۱مهندس عارف ربیعیان۲۰۰
روش تست زنی شیمی فصل ۲مهندس عارف ربیعیان۲۰۰
روش تست زنی شیمی فصل ۳مهندس عارف ربیعیان۱۶۰
روش تست زنی شیمی فصل ۴مهندس عارف ربیعیان۱۵۵
جمع بندی فصل اول ودوممهندس عارف ربیعیان۱۶۰
استوکیومتریمهندس عارف ربیعیان ۷۰
جمع بندی فصل سوم و چهارممهندس عارف ربیعیان۱۶۵
خلاقیت فصل اول ودوم شیمیمهندس عارف ربیعیان۹۰

ادبیات حسین احمدی

عنوانمدرسقیمت
روشهای تست زنی آرایه های ادبی (نظام جدید)استاد احمدی۶۰
ادبیات استاد احمدی۲۸۰
آموزش جامع زبان فارسی استاد احمدی۱۲۰
روش تست ادبیات استاد احمدی۱۶۰
جمع بندی تاریخ ادبیات استاد احمدی۴۰
روش تست قرابت استاد احمدی۵۰
روش تست املا و واژگان جامعاستاد احمدی۱۶۰
خلاقیت دستور زبانستارنژاد۲۰
جمع بندی ادبیات جامعستار نژاد۱۴۰
روش تست زنی ادبیاتستارنژاد۱۸۰

زبان انگلیسی انتشارات گیلنا

عنوانمدرسقیمت
آموزش زبان درس اولمحبوبی۴۵
جمع بندی واژگان زبانمحجوبی۹۵
روش تست زنی زبان دانش زاده۱۸۰
همایش زبان دانش زاده۱۰۰
آموزش فصل اول دانش زاده۸۰
آموزش فصل دوم دانش زاده۸۰
جمع بندی زباندانش زاده۱۰۰

عربی حسین احمدی

عنوانمدرسقیمت
قواعد عربی استاد احمدی۱۶۰
آموزش عربی استاد احمدی۱۱۰
جمع بندی عربیاستاد احمدی۱۲۰

دین و زندگی حسین احمدی

عنوانمدرسقیمت
دینی درس ۱ تا ۱۰استاد احمدی۲۴۰
روش تست زنی دینی درس ۱ تا ۱۰استاد احمدی۲۴۰
جمع بندی دین و زندگیحسین احمدی۱۸۰

موسسه گیلنا برای دانش آموزان پایه دوازدهم و فارغ التحصیل نظام جدید طرح نخبگان پلاس را درنظر گرفته شده است تا با مشاوره ای قابل اجرا و بهینه سازی زمان کم باقی مانده تا کنکور را با بازدهی بالا سپری کنند.

جهت اطلاع از شرایط طرح نخبگان پلاس دانش آموزان می توانند به سایت رسمی انتشارات گیلنا سایت انتشارات گیلنا و اوج یادگیری مراجعه کنند و برای ثبت نام طرح با شماره ۰۹۱۲۱۹۰۴۶۹۰ تماس بگیرند .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.