جستجو در نوشته های انتشارات گیلنا

تغییرات کتاب درسی برای کنکور ۱۴۰۱

تغییرات کتاب درسی

فهرست مطالب

تغییرات کتاب درسی برای کنکور ۱۴۰۱

کنکور ۱۴۰۱ دومین کنکوری است که به صورت نظام جدید برگزار می شود و تمامی دانش آموزان باید از منابع نظام جدید استفاده کنند.

داوطلبیانی که قصد شرکت در کنکور ۱۴۰۱ را دارند، در قدم اول باید از تغییرات کتاب های درسی آگاه شوند و آن ها را در برنامه درسی شان لحاظ کنند.

تغییرات کتاب درسی شامل اضافه شدن و یا حذف بخش هایی از کتاب درسی می باشد.

تغییرات کتاب درسی

هر ساله در تعدادی از کتاب های درسی عمومی و تخصصی تغییراتی اعمال می شود که این تغییرات می تواند به صورت اضافه شدن یک مبحث و یا صفحه جدید و یا حذف شدن مبحثی باشد.

تغییرات در کتاب های دروس عمومی کنکور ۱۴۰۱

دروس عمومی در کنکور شامل درس های ادبیات، عربی، دین و زندگی و زبان انگلیسی می باشد.

پایهتغییرات
دهم جابجا شدن درس ۲ و ۴
یازدهم صفحه ۲۲ ( زه آب = زهاب )
صفحه ۱۶۰ ( کران = ساحل، طرف، جانب )
صفحه ۱۶۶ ( حرب = جنگ و نزاع )
صفحه ۱۶۰ ( وزر = سختی و عذاب و گناه )
دوازدهم تغییری نکرده است
پایه تغییرات
دهمبدون تغییر
یازدهمصفحه ۸۸ ( خط اول = دانستیم که مسئولیت مرجعیت دینی رو جایگزین کلمه ی ولایت شده است )
دوازدهمصفحه ۸۶
پایه تغییرات
دهمبدون تغییر
یازدهمبدون تغییر
دوازدهماسلوب حصر حذف شده است اما مثالش حذف نشده است
پایه تغییرات
دهمبدون تغییر
یازدهمبدون تغییر
دوازدهمبدون تغییر

تغییرات دروس تخصصی کنکور تجربی ۱۴۰۱

دروس تخصصی در کنکور تجربی شامل زیست شناسی، ریاضی، فیزیک و زمین شناسی می باشد.

تغییرات زیست
پایهتغییرات
دهمتغییرات زیاد بوده است حتما کتاب درسی تهیه شود
یازدهمشکل های صفحه ۲۹ ( مشخص شدن بخش های بیرونی، میاین و درونی )
و صفحه ۴۰ ( مشخص کردن مجرای هاورس ) تغییر کرده است
دوازدهمدر صفحه ۶۰، بیشتر بدانید اضافه شده است
تغییرات درس شیمی
پایهتغییرات
دهم کتاب شیمی دهم تغییرات زیادی داشته است و حتما کتاب جدید تهیه شود.
یکی از تغییرات حذف شدن معادله ی E=MC²
یازدهمNO2 قهوه ای نیست. (توی کتاب سابق نوشته بود قهوه ای)
دوازدهمتغییر: حالت کربن در واکنش صفحه ی ۶۱ جامد ( S) است
پایهتغییرات
دهمبدون تغییر
یازدهمبدون تغییر
دوازدهمبدون تغییر
پایهتغییرات
دهمتغییرات زیادی داشته و نیاز به تهیه کتاب جدید می باش.
یازدهمبدون تغییر
دوازدهمبدون تغییر
پایهتغییرات
یازدهمصفحه ۱۲: حذف کلمه ( اوایل ) که قبل از کربونیفر آمده است
صفحه ۳۴: چرا در سر مته های حفاری از الماس استفاده می شود: سختی زیاد الماس
صفحه ۴۸: در شهر هایی که نزدیک سواحل دریا هستند، پایین آمدن سطح ایستایی چه مشکلاتی ایجاد می کند؟
صفحه ۹۵: مرکالی شدت زلزله را در مقیاس کم با عدد یک و در مقیاس ۱۲ ویرانی کامل، توصیف کرده است.
صفحه ۱۰۰: تشکیل رگه های معدنی آهن حذف شده است

دروس تخصصی کنکور ریاضی ۱۴۰۱

دروس تخصصی کنکور ریاضی شامل ریاضی، فیزیک و شیمی می باشد.

پایه پایه
دهمتغییرات زیاد
یازدهمبدون تغییر
دوازدهمبدون تغییر
پایهتغییرات
دهم کتاب شیمی دهم تغییرات زیادی داشته است و حتما کتاب جدید تهیه شود.
یکی از تغییرات حذف شدن معادله ی E=MC²
یازدهم NO2 قهوه ای نیست. (توی کتاب سابق نوشته بود قهوه ای)
دوازدهم تغییر: حالت کربن در واکنش صفحه ی ۶۱ جامد ( S) است
پایه تغییرات
دهم بدون تغییر
یازدهمبدون تغییر
دوازدهمبدون تغییر
پایه تغییرات
دهمبدون تغییر
یازدهمبدون تغییر
دوازدهمبدون تغییر

آمار و احتمال دوازدهم نیز تغییری نداشته است

ارتباط با ما

جهت برقراری ارتباط با ما با شماره زیر ارتباط برقرار کنید.

۰۲۱۵۵۷۵۶۵۰۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.