جستجو در نوشته های انتشارات گیلنا

بودجه بندی کنکور ۱۴۰۰

بودجه بندی کنکور 1400

فهرست مطالب

بودجه بندی کنکور ۱۴۰۰

در این مقاله قصد داریم تا بودجه بندی کنکور ۱۴۰۰ را به تفکیک رشته های تجربی و ریاضی و انسانی برای شما داوطلبان عزیز کنکوری مطرح کنیم.

درس ادبیات فارسی به سبب ضریب بالایی که دارد مهم ترین درس عمومی است که شما با داشتن بهترین عملکرد در این درس می توانید درس ادبیات فارسی خود را بالا ببرید.

درس ادبیات فارسی در هر سه پایه ی دهم، یازدهم و دوازدهم شامل ۸ فصل و ۱۸ درس است.

ادبیات فارسی کنکور دارای ضریب ۴ است که بالاترین ضریب در میان دروس عمومی ب حساب می آید،

به همین سبب بهتر است که شما برای مطالعه ی درس ادبیات فارسی کنکور از منابع جامع و کاملی استفاده کنید.

در ادامه ی این مقاله برای شما داوطلبان عزیز کنکور ۱۴۰۰ بودجه بنی ادبیات فارسی کنکور ۱۴۰۰ را قرار می دهیم.

بودجه بندی ادبیات فارسی کنکور ۱۴۰۰

شما داوطلبان کنکور ۱۴۰۰ باید توجه داشته باشید که دفترچه عمومی سوالات کنکور شامل ۴ درس ادبیات فارسی، عربی، دین و زندگی و زبان انگلیسی است،

که هر کدام از این دروس شامل ۲۵ سوال است و شما برای پاسخگویی به مجموعه این ۱۰۰ سوال ۷۵ دقیقه زمان دارید.

ادبیات فارسی اولین درسی است که شما باید در دفترچه ی عمومی کنکور سراسری پاسخگوی آن باشید.

داوطلبان برای زدن تست های ادبیات فارسی ۴۲ دقیقه زمان دارند، که سهم هر تست ۱۸ ثانیه است.

مبحثتعداد تست در کنکور
معنی لغت۳
املا۳
حفظ شعر۱
دستور زبان۵
آرایه ادبی۴
قرابت معنایی۹

روش مطالعه ادبیات فارسی

بودجه بندی عربی کنکور ۱۴۰۰

درس عربی دومین درس، در دفترچه سوالات عمومی است که باید به سوالات آن پاسخ دهید.

برای پاسخ به سوالات این درس شما ۲۰ دقیقه زمان دارید که باید برای حل هر تست ۴۸ ثانیه زمان بگذارید.

مبحثتعداد تست در کنکور
ترجمه و تعریب۱۰
درک مطلب۴
تحلیل صرفی ۳
اعراب گذاری۱
لغت۲
قواعد۵

بودجه بندی دین و زندگی کنکور ۱۴۰۰

دین و زندگی درس مورد علاقه ی کنکور برای شما داوطلبان عزیز است، که اکثرا این درس را با درصد تست های خوبی پشت سر می گذارید.

برای پاسخگویی به مجموع تست های دین و زندگی ۱۷ دقیقه زمان دارید که به طور متوسط هر تست را باید در مدت زمان ۴۲ ثانیه پاسخ دهید.

در ادامه بودجه بندی هر پایه را به صورت جداگانه برای شما مطرح خواهیم کرد.

بودجه بندی دین و زندگی دهم

عنوان درستعداد تست در کنکور
درس اول۰
درس دوم۲
درس سوم۱
درس چهارم۰
درس پنجم۱
درس ششم۱
درس هفتم۱
درس هشتم۱
درس نهم۰
درس دهم۰
درس یازدهم۱
درس دوازدهم۱

بودجه بندی دین و زندگی یازدهم

عنوان درستعداد تست در کنکور
درس اول۰
درس دوم۱
درس سوم۱
درس چهارم۱
درس پنجم۰
درس ششم۱
درس هفتم۱
درس هشتم۰
درس نهم۲
درس دهم۱
درس یازدهم۰
درس دوازدهم۱

بودجه بندی دین و زندگی دوازدهم

عنوان درستعداد تست در کنکور
درس اول۰
درس دوم۱
درس سوم۱
درس چهارم۱
درس پنجم۰
درس ششم۱
درس هفتم۱
درس هشتم۰
درس نهم۲
درس دهم۱
درس یازدهم۰
درس دوازدهم۱

روش مطالعه دین و زندگی

بودجه بندی زبان انگلیسی کنکور ۱۴۰۰

زبان انگلیسی آخرین درسی است که شما باید به تست های آن پاسخ دهید،

و برای پاسخ گویی به تست های زبان انگلیسی شما ۲۰ دقیقه زمان دارید که می توانید هر تست را در مدت زمان ۴۸ ثانیه بزنید.

مبحثتعداد تست در کنکور
گرامر۴
واژگان۸
کلوز تست۵
درک مطلب۸

روش مطالعه زبان انگلیسی

بودجه بندی کنکور تجربی ۱۴۰۰

دروس تخصصی کنکور تجربی به ترتیبی که در ادامه برای شما داوطلبان عزیز خواهیم گفت در دفترچه ی تخصصی قرار دارد.

درس زمین شناسی

درس زمین شناسی اولین درس دفترچه ی دروس تخصصی کنکور ۱۴۰۰ است.

این درس دارای ۲۵ تست کنکوری است که شما داوطلبان کنکور تجربی باید به تست های آن پاسخ دهید.

تست های درس زمین شناسی از شماره ی ۱۰۱ تا ۱۲۵ است و مدت زمان ۲۰ دقیقه برای پاشخ دادن به تست های آن زمان دارید.

بودجه بندی ریاضی کنکور تجربی ۱۴۰۰

دومین درس دفترچه ی تخصصی رشته ی تجربی درس ریاضی است.

این درس اولین درس محاسباتی است که شما باید به تست های آن پاسخ دهید.

درس ریاضی شامل ۳۰ تست است که از شماره ی ۱۲۶ تا ۱۵۵ است.

شما برای پاسخ به مجموعه سوالات ریاضی ۴۷ دقیقه زمان دارید که سهم هر تست ۹۶ ثانیه است.

عنوان فصلتعداد تست در کنکور
مشتق۲
کاربرد مشتق۳
حد و پیوستگی۳
تابع۴
معادله و نامعادله۲
آمار۰
احتمال۲
ترکیبیات۲
مثلثات۴
لگاریتم و توابع نمایی۲
مجموعه و دنباله۰
توان های گویا۱
هندسه۲
مقاطع مخروطی۱
هندسه مختصاتی۲

روش مطالعه ریاضی

بودجه بندی زیست شناسی کنکور تجربی ۱۴۰۰

درس زیست شناسی بالاترین ضریب را در میان درس های تخصصی رشته تجربی دارد و به همین دلیل مهم ترین درس برای شما داوطلبان عزیز رشته ی تجربی است.

زیست شناسی سومین درس دفترچه ی اختصاصی کنکور ۱۴۰۰ است و شامل ۵۰ تست است و این ۵۰ تست از شماره ی ۱۵۶ تا ۲۰۵ است.

زمان پاسخ به تست های زیست شناسی ۳۶ دقیقه است که شما می توانید هر تست را در مدت زمان ۴۲ ثانیه بزنید.

بودجه بندی درس زیست شناسی کنکور ۱۴۰۰ را به تفکیک پایه برای شما شرح خواهیم داد.

بودجه بندی زیست شناسی کنکور تجربی ۱۴۰۰

عنوان فصلتعداد تست در کنکور
گوارش و جذب مواد۲
تبادلات گازی۰
گردش مواد در بدن۴
تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد۱
تنظیم عصبی۱
حواس۱
دستگاه حرکتی۲
تنظیم شیمیایی۱
ایمنی۲
تقسیم یاخته۰
تولید مثل۳
مولکول های اطلاعاتی۲
جریان اطلاعات در یاخته ها۳
انتقال اطلاعات در نسل ها۵
تغییر در اطلاعات وراثتی۲
از ماده به انرژی۲
از انرژی به ماده۳
فناوری های نوین زیستی۱
رفتارهای جانوران۱
گیاهی دهم۲
گیاهی یازدهم۴
گیاهی جامع۲
جانوری۷

روش مطالعه زیست شناسی

بودجه بندی فیزیک کنکور تجربی ۱۴۰۰

درس فیزیک رشته ی تجربی شامل ۳۰ سوال است، و سومین درس در دفترچه ی تخصصی کنکور تجربی ۱۴۰۰ است.

شماره تست های فیزیک کنکور ۱۴۰۰ تجربی از شماره ی ۲۰۶ تا ۲۳۵ است.

فیزیک دومین درس محاسباتی شماست که برای حل هر تست آن ۷۲ ثانیه زمان دارید که مجموعا زمان پاسخگویی شما به تست های فیزیک ۳۷ دقیقه است .

بودجه بندی فیزیک دهم کنکور تجربی ۱۴۰۰

عنوان فصلتعداد تست در کنکور
فیزیک و اندازه گیری۱
کار انرژی توان۱
ویژگی های فیزیکی مواد۲
دما گرما قانون گازها۲

بودجه بندی فیزیک یازدهم کنکور تجربی ۱۴۰۰

عنوان فصلتعداد تست در کنکور
الکتریسته ساکن۴
جریان الکتریکی۴
مغناطیس و القا۲

بودجه بندی فیزیک دوازدهم کنکور تجربی ۱۴۰۰

عنوان فصلتعداد سوالات
فصل اول : حرکت بر خط راست۳
فصل دوم : دینامیک۳
فصل سوم : نوسان و امواج۶
فصل چهارم : فیزیک اتمی و هسته ای۲

روش مطالعه فیزیک

بودجه بندی شیمی کنکور تجربی ۱۴۰۰

شیمی آخرین درس دفترچه ی تخصصی کنکور تجربی ۱۴۰۰ است، درس شیمی کنکور شامل ۳۵ سوال می باشد،

که شما باید تست های تشریحی و هم چنین تست های محاسباتی آن را در مدت زمان ۳۵ دقیقه بزنید.

زمان مجزا برای هر تست ۶۰ ثانیه است.

شماره تست های شیمی کنکور تجربی ۱۴۰۰ از شماره ی ۲۳۶ تا ۲۷۰ است.

عنوان مبحثتعداد تست
آرایش الکترونی و جدول دوره ای۵
نام گذاری – فرمول نویسی – ساختار لوویس۱
استوکیومتری واکنش ها۴
شیمی آلی۵
ترموشیمی۴
اسید و باز۴
سینتیک۲
تعادل۲
الکتروشیمی۳
جامدهای بلوری۲
محلول ها۲

روش مطالعه شیمی

بودجه بندی دروس اختصاصی کنکور ریاضی ۱۴۰۰

به زودی دقیق ترین بودجه بندی کنکور ریاضی ۱۴۰۰ را در سایت انتشارات گیلنا مشاهده می کنید.

بودجه بندی دروس اختصاصی کنکور انسانی ۱۴۰۰

به زودی دقیق ترین بودجه بندی کنکور ریاضی ۱۴۰۰ را در سایت انتشارات گیلنا مشاهده می کنید.

ارتباط با انتشارات گیلنا

جهت دریافت پاسخ سوالات خود در خصوص بودجه بندی با شماره های زیر در ارتباط باشید.

۰۲۱۵۵۷۵۶۵۰۰

۰۹۱۲۱۹۰۴۶۹۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.