جستجو در نوشته های انتشارات گیلنا

بودجه بندی کنکور ۱۴۰۰

بودجه بندی کنکور 1400

فهرست مطالب

در این مقاله قصد داریم تا بودجه بندی کنکور ۱۴۰۰ را به تفکیک رشته های تجربی و ریاضی و انسانی برای شما داوطلبان عزیز کنکوری مطرح کنیم .

درس ادبیات فارسی به سبب ضریب بالایی که دارد مهم ترین درس عمومی است که شما با داشتن بهترین عملکرد در این درس میتوانید درصد درس ادبیات فارسی خود را بالا ببرید .

درس ادبیات فارسی در هر سه پایه ی دهم ، یازدهم و دوازدهم شامل ۸ فصل و ۱۸ درس است .

ادبیات فارسی کنکور دارای ضریب ۴ است که بالاترین ضریب در میان دروس عمومی ب حساب می آید ،

به همین سبب بهتر است که شما برای مطالعه ی درس ادبیات فارسی کنکور از منابع جامع و کاملی استفاده کنید .

در ادامه ی این مقاله برای شما داوطلبان عزیز کنکور ۱۴۰۰ بودجه بنی ادبیات فارسی کنکور ۱۴۰۰ را قرار میدهیم .

بودجه بندی ادبیات فارسی کنکور ۱۴۰۰ :

شما داوطلبان کنکور ۱۴۰۰ باید توجه داشته باشید که دفترچه عمومی سوالات کنکور شامل ۴ درس ادبیات فارسی ، عربی ، دین و زندگی و زبان انگلیسی است ،

که هر کدام از این دروس شامل ۲۵ سوال است و شما برای پاسخگویی به مجموعه این ۱۰۰ سوال ۷۵ دقیقه تایم دارید .

ادبیات فارسی اولین درسی است که شما باید در دفترچه ی عمومی کنکور سراسری پاسخگوی آن باشید .

داوطلبان برای زدن تست های ادبیات فارسی ۴۲ دقیقه زمان دارند ، که سهم هر تست ۱۸ ثانیه است .

عنوان مبحث تعداد سوال شماره سوال در دفترچه ی عمومی
لغت ۳۱ تا ۳
املا ۳۴ تا ۶
تاریخ ادبیات ۱۷
آرایه های ادبی ۴۸ تا ۱۱
دستور زبان فارسی ۵۱۲ تا ۱۶
قرابت معنایی ۹۱۷ تا ۲۵

بودجه بندی عربی کنکور ۱۴۰۰ :

درس عربی دومین درسی است که در دفترچه ی عمومی کنکور ۱۴۰۰ شما باید تست های آن را پاسخ دهید .

برای پاسخ به سوالات این درس شما ۲۰ دقیقه زمان دارید که باید برای حل هر تست ۴۸ ثانیه زمان بگذارید .

عنوان مبحثتعداد سوال
ترجمه۱۰
سوال از متن۴
تحلیل صرفی۳
ضبط حرکات۱
قواعد۵
مفهوم۲

بودجه بندی دین و زندگی کنکور ۱۴۰۰ :

دین و زندگی درس مورد علاقه ی کنکور برای شما داوطلبان عزیز است ، که اکثرا این درس را با درصد تست های خوبی پشت سر میگذارید .

برای پاسخگویی به مجموع تست های دین و زندگی ۱۷ دقیقه زمان دارید که به طور متوسط هر تست را باید در مدت زمان ۴۲ ثانیه پاسخ دهید .

در ادامه بودجه بندی هر پایه را به ورت جداگانه برای شما مطرح خواهیم کرد .

بودجه بندی دین و زندگی دهم :

عنوان درستعداد سوال
درس اول : هدف زندگی۱
درس دوم : پر پرواز۱
درس سوم : پنجره ای به روشنایی۱
درس چهارم : آینده ی روشن۰
درس پنجم : منزلگاه بعد۱
درس ششم : واقعه ی بزرگ۰
درس هفتم : فرجام کار۱
درس هشتم : آهنگ سفر۱
درس نهم : دوستی با خدا۰
درس دهم : یاری از نماز و روزه۱
درس یازدهم : فضیلیت آراستگی۰
درس دوازدهم : زیبایی پوشیدگی۱

بودجه بندی دین و زندگی یازدهم :

عنوان درستعداد سوال
درس اول : هدایت الهی۰
درس دوم : تداوم هدایت۱
درس سوم : معجزه ی جاویدان۱
درس چهارم : مسئولیت های پیامبر۰
درس پنجم : امامت ، تداوم رسالت۱
درس ششم : پیشوایان اسوهدرس ۶ و ۸ ترکیبی
درس هفتم : وضعیت فرهنگی و… پس از رحلت۱
درس هشتم : احیای ارزش های راستیندرس ۶ و ۸ ترکیبی
درس نهم : عصر غیبت۱
درس دهم : مرجعیت و ولایت فقیه۱
درس یازدهم : عزت نفس۱
درس دوازدهم : پیوند مقدس۰

بودجه بندی دین و زندگی دوازدهم :

عنوان درستعداد سوال
درس اول : هستی بخش۳
درس دوم : یگانه ی بی همتا۲
درس سوم : توحید و سبک زندگی۰
درس چهارم : فقط برای تو۰
درس پنجم : قدرت پرواز۱
درس ششم : سنت های خداوند در زندگی۱
درس هفتم : بازگشت۱
درس هشتم : زندگی در دنیای امروز و عمل به احکام الهی۰
درس نهم : پایه های استوار۰
درس دهم : تمدن جدید و مسئولیت ما۰

بودجه بندی زبان انگلیسی کنکور ۱۴۰۰ :

زبان انگلیسی آخرین درسی است که شما باید به تست های آن پاسخ دهید ،

و برای پاسخ گویی به تست های زبان انگلیسی شما ۲۰ دقیقه زمان دارید که میتوانید هر تست را در مدت زمان ۴۸ ثانیه بزنید .

عنوان مبحثتعداد سوال
واژگان۸
گرامر۴
کلوز تست۵
درک مطلب۸

بودجه بندی کنکور تجربی ۱۴۰۰ :

دروس تخصصی کنکور تجربی به ترتیبی که در ادامه برای شما داوطلبان عزیز خواهیم گفت در دفترچه ی تخصصی قرار دارد .

درس زمین شناسی :

درس زمین شناسی اولین درس دفترچه ی دروس تخصصی کنکور ۱۴۰۰ است .

این درس دارای ۲۵ تست کنکوری است که شما داوطلبان کنکور تجربی باید به تست های آن پاسخ دهید .

تست های درس زمین شناسی از شماره ی ۱۰۱ تا ۱۲۵ است و مدت زمان ۲۰ دقیقه برای پاشخ دادن به تست های آن زمان دارید .

بودجه بندی ریاضی کنکور تجربی ۱۴۰۰ :

دومین درس دفترچه ی تخصصی رشته ی تجربی درس ریاضی است .

این درس اولین درس محاسباتی است که شما باید به تست های آن پاسخ دهید .

درس ریاضی شامل ۳۰ تست است که از شماره ی ۱۲۶ تا ۱۵۵ است .

شما برای پاسخ به مجموعه سوالات ریاضی ۴۷ دقیقه زمان دارید که سهم هر تست ۹۶ ثانیه است .

عنوان مبحثتعداد سوال
الگو و دنباله۱
توان های گویا و عبارت های جبری۱
معادله و نامعادله۳
هندسه۴
تابع۶
مثلثات۴
توابع نمایی و لگاریتم۲
حد و پیوستگی۴
مشتق و کاربرد مشتق۳
احتمال۲
آمار۱

بودجه بندی زیست شناسی کنکور تجربی ۱۴۰۰ :

درس زیست شناسی بالاترین ضریب را در میان درس های تخصصی رشته ی تجربی دارد و به همین دلیل مهم ترین درس برای شما داوطلبان عزیز رشته ی تجربی است .

زیست شناسی سومین درس دفترچه ی اختصاصی کنکور ۱۴۰۰ است و شامل ۵۰ تست است و این ۵۰ تست از شماره ی ۱۵۶ تا ۲۰۵ است .

زمان پاسخ به تست های زیست شناسی ۳۶ دقیقه است که شما میتوانید هر تست را در مدت زمان ۴۲ ثانیه بزنید .

بودذجه بندی درس زیست شناسی کنکور ۱۴۰۰ را به تفکیک پایه برای شما شرح خواهیم داد .

بودجه بندی زیست شناسی دهم کنکور تجربی ۱۴۰۰ :

عنوان درستعداد سوال
زیست جانوری ترکیبی۵
زیست گیاهی ترکیبی۶
فصل دوم : گوارش و جذب مواد۴
فصل سوم : تبادلات گازی۱
فصل چهارم : گردش مواد در بدن۳

بودجه بندی زیست شناسی یازدهم کنکور تجربی ۱۴۰۰ :

عنوان درستعداد سوال
فصل اول : تنظیم عصبی۳
فصل دوم : حواس۲
فصل سوم : دستگاه حرکتی۳
فصل چهارم : تنظیم شیمیایی۱
فصل پنجم : ایمنی۲
فصل هفتم : تولید مثل۲

بودجه بندی زیست شناسی دوازدهم کنکور تجربی ۱۴۰۰ :

عنوان فصلتعداد سوال
فصل اول : مولکول های اطلاعاتی۳
فصل دوم : جریان اطلاعات در یاخته ها۱
فصل سوم : انتقال اطلاعات در نسل ها۴
فصل چهارم : تغییر در اطلاعات وراثتی۴
فصل پنجم : از ماده به انرژی۳
فصل ششم : از انرژی به ماده۱
ترکیبی چند فصل به صورت شمارشی۲

بودجه بندی فیزیک کنکور تجربی ۱۴۰۰ :

درس فیزیک رشته ی تجربی شامل ۳۰ سوال است ، و سومین درس در دفترچه ی تخصصی کنکور تجربی ۱۴۰۰ است .

شماره تست های فیزیک کنکور ۱۴۰۰ تجربی از شماره ی ۲۰۶ تا ۲۳۵ است .

فیزیک دومین درس محاسباتی شماست که برای حل هر تست آن ۷۲ ثانیه زمان دارید که مجموعا زمان پاسخگویی شما به تست های فیزیک ۳۷ دقیقه است .

بودجه بندی فیزیک دهم کنکور تجربی ۱۴۰۰ :

عنوان فصلتعداد سوال
فصل اول : فیزیک و اندازه گیری۱
فصل دوم : ویژگی های فیزیکی مواد ( فشار )۳
فصل سوم : کار، توان و انرژی۱
فصل چهارم : دما و گرما۲

بودجه بندی فیزیک یازدهم کنکور تجربی ۱۴۰۰ :

عنوان فصلتعداد سوالات
فصل اول : الکتریسته ساکن۳
فصل دوم : جریان الکتریکی و مدار های جریان مستقیم۴
فصل سوم : مغناطیسو القای الکترو مغناطیس۲

بودجه بندی فیزیک دوازدهم کنکور تجربی ۱۴۰۰ :

عنوان فصلتعداد سوالات
فصل اول : حرکت بر خط راست۳
فصل دوم : دینامیک۳
فصل سوم : نوسان و امواج۶
فصل چهارم : فیزیک اتمی و هسته ای۲

بودجه بندی شیمی کنکور تجربی ۱۴۰۰ :

شیمی آخرین درس دفترچه ی تخصصی کنکور تجربی ۱۴۰۰ است ، درس شیمی کنکور شامل ۳۵ سوال است ،

که شما باید تست های تشریحی و هم چنین تست های محاسباتی آن را در مدت زمان ۳۵ دقیقه بزنید .

زمان مجزا برای هر تست ۶۰ ثانیه است .

شماره تست های شیمی کنکور تجربی ۱۴۰۰ از شماره ی ۲۳۶ تا ۲۷۰ است .

بودجه بندی شیمی پایه ی دهم کنکور تجربی ۱۴۰۰ :

عنوان فصلتعداد سوال
فصل اول : کیهان زادگاه الفبای هستی ( عنصرها )۴
فصل دوم : رد پای گازها در زندگی ( ساختار لوویس )۳
فصل سوم : آب آهنگ زندگی ( محلول ها )۴

بودجه بندی شیمی پایه ی یازدهم کنکور تجربی ۱۴۰۰ :

عنوان فصلتعداد سوال
فصل اول : قدر هدایای زمینی را بدانیم ( پیوندهای کربنی و هیدروکربنی )۶
فصل دوم : در پی غذای سالم ( گروه های عاملی )۴
فصل سوم : پوشاک نیازی پایان پذیر ( محلول ها )۲

بودجه بندی شیمی پایه ی دوازدهم تجربی ۱۴۰۰ :

عنوان فصلتعداد سوال
فصل اول : مولکول ها در خدمت تندرستی ( اسید و باز )۴
فصل دوم : آسایش و رفا در سایه ی شیمی ( واکنش های شیمیایی )۴
فصل سوم : شیمی جلوه ای از هنر ( جامدات یونی )۲
فصل چهارم : حفظیات سینتیک۱

بودجه بندی کنکور ریاضی ۱۴۰۰ :

کنکور ریاضی شامل سه درس تخصصیه ریاضی ، فیزیک و شیمی است .

در ابتدای این مقاله بودجه بندی درس های عمومی را برای شما مشخص کردیم ،

و حالا بودجه بندی درس های تخصصی کنکور ۱۴۰۰ ریاضی را برای شما مشخص خواهیم کرد .

بودجه بندی ریاضی کنکور ریاضی ۱۴۰۰ :

درس ریاضی برای داوطلبان رشته ی ریاضی شامل سه مبحث هندسه ، حسابان و آمار و احتمال است .

شماره تست های ریاضی کنکور ریاضی ۱۴۰۰ از شماره ی ۱۰۱ تا ۱۵۵ است .

در ادامه بودجه بندی هر یک از این سه درس به صورت مجزا برای هر پایه مشخص خواهیم کرد .

بودجه بندی هندسه دهم کنکور ریاضی ۱۴۰۰ :

عنوان فصلتعداد سوال
فصل یک : ترسیم هندسی۱
فصل دو : دایره ها۲
فصل سه : روابط طولی۱
فصل سه : مساحت و کاربرد چند ضلعی ها۲
فصل سه : چند ضلعی ها۱
فصل چهار : تجسم فضایی۱

بودجه بندی هندسه یازدهم کنکور ریاضی ۱۴۰۰ :

عنوان فصلتعداد سوال
فصل اول : رابطه طولی در دایره ها۱
فصل اول : چند ضلعی های عاملی۱
فصل دوم : تبدیل های هندسی و کاربردها۰
فصل سوم : قضیه ی نیمساز ها۱

بودجه بندی هندسه دوازدهم کنکور ریاضی ۱۴۰۰ :

عنوان فصلتعداد فصل
فصل یک : ماتریس ها۲
فصل یک : معادله ی دترمینان۱
فصل دو : دایره ها۲
فصل دو : بیضی و سهمی۲
فصل سه : بردار ها۰

بودجه بندی حسابان یازدهم کنکور ریاضی ۱۴۰۰ :

عنوان فصلتعداد فصل
فصل یک : مجموعه جملات دنباله های حسابی و هندسی۱
فصل دو : مساحت تابع۱
فصل دو : نمودار تابع۱
فصل دو : اعمال روی توابع۱
فصل سه : کاربرد لگاریتم۱
فصل چهار : نسبت مثلثاتی۱
فصل پنج : پیوستگی۱
فصل یک و چهار ترکیبی از مثلثات و جبر و معادله۱

بودجه بندی حسابان دوازدهم کنکور ریاضی ۱۴۰۰ :

عنوان فصلتعداد سوال
فصل یک : تقسیم و بخش پذیری۱
فصل دو : معادلات مثلثاتی۱
فصل سه : حد های نامتناهی در بی نهایت۱
فصل چهار : کاربرد آهنگ متوسط و تغییرات۱
فصل چهار : خط مماس بر یک منحنی۱
فصل سه ترکیبی با تابع و مجانب ها۱
فصل چهار ترکیبی با مثلثات و مشتق۱

بودجه بندی آمار و احتمال کنکور ریاضی ۱۴۰۰ :

عنوان فصلتعدا سوال
فصل یک : ضرب دکارتی۱
فصل یک : جبر و مجموعه ها۲
فصل یک : ترکیب گزاره ها۱
فصل دو : مسئله ی احتمال۲
فصل دو : احتمال شرطی۱
فصل سه : معیار های گرایش به مرکز ( میانگین )۱

بودجه بندی فیزیک کنکور ریاضی ۱۴۰۰ :

فیزیک درس دوم در دفترچه ی تخصصی رشته ی ریاضی است .

این درس شامل ۴۵ سوال است که از شماره ی ۱۵۶ تا ۲۰۰ است .

شما داوطلبان عزیز برای حل مجموع تست های فیزیک ۵۵ دقیقه و برای حل هر تست به صورت مجزا ۷۲ ثانیه زمان دارید .

بودجه بندی فیزیک دهم کنکور ریاضی ۱۴۰۰ :

عنوان فصلتعداد سوال
فصل اول : فیزیک و اندازه گیری۱
فصل دوم : ویژگی های فیزیکی مواد۳
فصل سوم : کار ، انرژی و توان۲
فصل چهار : دما و گرما۲
فصل پنج : ترمودینامیک۴

بودجه بندی فیزیک یازدهم کنکور ریاضی ۱۴۰۰ :

عنوان فصلتعداد سوال
فصل اول : الکتریسیتۀ ساکن۴
فصل دو : جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم۶
فصل سه : مغناطیس۱
فصل چهار : القای الکترو مغناطیسی و جریان متناوب۲

بودجه بندی فیزیک دوازدهم کنکور ریاضی ۱۴۰۰ :

عنوان فصلتعداد سوال
فصل یک : حرکت بر خط راست۵
فصل دو : دینامیک و حرکت دایره ای۵
فصل سه : نوسان و موج۵
فصل چهار : برهم کنش های موج۳
فصل پنج : آشنایی با فیزیک اتمی۲
فصل شش : آشنایی با فیزیک هسته ای۰

بودجه بندی شیمی کنکور ریاضی ۱۴۰۰ :

شیمی درس پایانی شما در کنکور ریاضی ۱۴۰۰ است . تعداد تست های درس شیمی در کنکور ریاضی ۱۴۰۰ ، ۳۵ سوال است ،

که از شماره ی ۲۰۱ تا ۲۳۵ است .

بودجه بندی شیمی دهم کنکور ریاضی ۱۴۰۰ :

عنوان فصلتعداد سوال
فصل یک : عنصر ها۲
فصل یک : لایه۱
فصل یک : استوکیومتری۱
فصل یک : ترکیبات یونی۱
فصل دو : تحلیلی از فشار گاز ها۱
فصل سه : محلول ها۳
فصل سه : مسئله ppm1

بودجه بندی شیمی یازدهم کنکور ریاضی ۱۴۰۰ :

عنوان فصلتعداد سوال
فصل یک : مسئله درصد خلوص۳
فصل یک : هیدرو کربن ها۲
مسئله ترکیبی از دهم و یازدهم ( مولار )۲
مسئله ترکیبی از دهم و یازدهم ( سرعت و درصد خلوص )۱
فصل دو : قانون هس۱
فصل دو : آنتالپی پیوند۱
فصل دو : مسئله هیدرو کربن ها۱
فصل دو : حفظی از عوامل سرعت۱
فصل دو : مسئله سرعت۱
فصل سه : شمارش ( حفظی )۱

بودجه بندی شیمی دوازدهم کنکور ریاضی ۱۴۰۰ :

عنوان فصلتعداد سوال
فصل یک : شمارش ( حفظی )۱
فصل یک : مسئله PH1
فصل دو : مسئله و واکنش از اکسایش و کاهش۳
فصل دو : شمارش ( تحلیلی )۲
فصل سه : آنتالپی فروپاشی ( تحلیلی )۲
فصل چهار : شمارش ( تحلیلی )۱
فصل چهار : مسئله۱

بودجه بندی کنکور انسانی ۱۴۰۰ :

کنکور انسانی هم مانند کنکور تجربی و ریاضی شامل یکسری درس های عمومی و تخصصی است ،

که بودجه بندی درس های عمومی را در ابتدای مقاله قرار دادیم ، در ادامه بودجه بندی درس های تخصصی کنکور انسانی را مشخص خواهیم کرد .

کنکور انسانی ۱۴۰۰ شامل ۹ درس تخصصیه ریاضی ، اقتصاد ، زبان و ادبیات فارسی ، زبان عربی ، تاریخ ، جغرافیا ، علوم اجتماعی ، فلسفه و منطق و روان شناسی است .

عنوان دروس و ترتیب قرار گیریتعداد سوالات
ریاضی۲۰
اقتصاد۱۵
زبان و ادبیات فارسی۳۰
زبان عربی۲۰
تاریخ۱۵
جغرافیا۱۵
علوم اجتماعی۲۰
فلسفه و منطق۲۵
روان شناسی۲۰

برای ارتباط و تماس با مشاورین و هم چنین تهیه منابع کنکوری انتشارات گیلنا با شماره های ۰۹۱۲۱۹۰۴۶۹۰ و ۰۲۱۲۶۶۰۴۵۱۲ تماس بگیرید .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.