جستجو در نوشته های انتشارات گیلنا

آخرین قبولی روزانه داروسازی

آخرین قبولی روزانه داروسازی

فهرست مطالب

آخرین قبولی روزانه داروسازی در سه منطقه ر اذدر این مقاله برای شما بیان خواهیم کرد .

داروسازی یکی از رشته های پر طرفدار در کنکور تجربی است . این رشته در زیر گروه دو رشته تجربی قرار دارد .

برای قبولی در رشته ی داروسازی درس شیمی برای شما از اهمیت ویژه ای بر خوردار است .

هم چنین درس زمین شناسی نیز در این گروه دارای ضریب است .

در پذیرش روزانه بومی بودن و محل سکونت هم مهم است .

درس های رشته داروسازی در طول تحصیل :

دروس‌ پايه‌ داروسازی : 

بيولوژی نظری ، فيزيک‌ نظری ، رياضيات‌ پايه‌ و مقدمات‌ آمار ، شيمی عمومی ، بيوشيمی ، فيزيولوژی ، شيمی آلی ، تشريح‌ ، اصول‌ خدمات‌ بهداشتی ،

آمار حياتی ، شيمی تجزيه‌ ، ميکروب شناسی نظری و عملی ، انگل شناسی و قارچ شناسی ، ايمونولوژی ، کمک های اوليه‌ ، کامپيوتر .

دروس‌ تخصصی داروسازی :

گياه شناسی دارويی ، اشکال‌ دارويی ، تغذيه‌ و رژيم‌ درمانی ، مواد خوراکی نظری ، مديريت‌ در داروسازی ، درمان‌شناسی ، اطلاعات‌ دارويی ، شيمی دارويی ، فارماکولوژي‌ ، مفردات‌ پزشکی ،

فرآورده های دارويی بيولوژيکی ، فيزيکال‌ فارماسی ، روش های دستگاهي‌ ، سم‌شناسی ، بيوفارماسی ، داروسازی صنعتی ،

کنترل‌ ميکروبی دارويی ، کارآموزی صنعت‌ ، زبان‌ تخصصی ، مقدمات‌ داروسازی ، گياه شناسی داروسازی ، کارآموزی داروخانه‌ . ( بيشتر درس های اين‌ رشته‌‌ همراه‌ با آزمايشگاه‌ ارائه‌ می شود ) .

آخرین قبولی روزانه داروسازی منطقه یک :

رتبه در منطقه : ۲۲۵۶
رتبه کشوری : ۷۲۰۳

درصد قبولی روزانه داروسازی منطقه یک :

عنوان درس درصد
ریاضی ۸۰
زیست شناسی ۸۰
فیزیک۷۰
شیمی۸۰
زمین شناسی ۶
ادبیات فارسی۴۰
عربی ۶۰
دین و زندگی۶۰
زبان انگلیسی۴۰

آخرین قبولی روزانه داروسازی منطقه دو :

رتبه در منطقه : ۳۰۵۶
رتبه کشوری : ۶۶۳۵

درصد قبولی روزانه داروسازی منطقه دو :

عنوان درس درصد
ریاضی ۴۰
زیست شناسی ۸۰
فیزیک ۶۰
شیمی ۶۰
زمین شناسی ۴۰
ادبیات فارسی ۷۰
عربی ۴۰
دین و زندگی۸۰
زبان انگلیسی۵۰

آخرین قبولی روزانه داروسازی منطقه سه :

رتبه در منطقه : ۱۴۹۲
رتبه کشوری : ۶۶۵۷

درصد قبولی روزانه داروسازی منطقه سه :

عنوان درس درصد
ریاضی ۷۰
زیست شناسی ۸۰
فیزیک ۹۰
شیمی ۷۰
زمین شناسی ۱۰
ادبیات فارسی ۵۰
عربی ۵۰
دین و زندگی ۷۰
زبان انگلیسی۳۰

برای اطلاع بیشتر از قبولی روزانه سایر رشته میتوانید ما را در سایت انتشارات گیلنا دنبال کنید .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.